Inspektor ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo! Jesteśmy dla Was! Jeśli macie pytania dotyczące polityki prywatności, bądź chcecie rozwiać swoje wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Pan Arkadiusz Zarębski
tel.786 816 337
e-mail: inspektor@ol-dent.pl

DANE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA USŁUGI


- Administratorem Twoich danych osobowych jest OLDENT Gabinet Stomatologiczny z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Brzeźnicka 41, adres e-mail: gabinet.oldent@gmail.com ,numer telefonu: 661-11-77-27, numer NIP: 7722131100, REGON: 101550863,

-Inspektorem ochrony danych jest Pan Arkadiusz Zarębski, tel. 786 816 337, e-mail: inspektor@ol-dent.pl;

-Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

-Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

-Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

-Odbiorcami danych osobowych będą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

-Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

-Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1.Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

2.Zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

3.Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana

Akceptuję politykę prywatności

Komunikat

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przejdź do naszej polityki prywatności klikając tutaj...